direct naar inhoud van Artikel 5 Natuur
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

Artikel 5 Natuur

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bos en natuurgebied;
  • b. bosbouw en houtproductie;
  • c. lanen, houtwallen en singels;
  • d. extensief grondgebonden agrarisch medegebruik;
  • e. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, wandelen en fietsen;
  • f. hoogzitten ten behoeve van de jacht;
  • g. water;
  • h. nutsvoorzieningen;
  • i. met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

5.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 en de algemene aanduidingsregels van artikel 14 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.


Bebouwing   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde   2 m   de bouwhoogte van een hoogzit mag ten hoogste 5 m bedragen  

5.3 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 13 en de algemene aanduidingsregels van artikel 14 gelden de volgende specifieke regels.

5.3.1 Extensief grondgebonden agrarisch gebruik

Extensief grondgebonden agrarisch gebruik is uitsluitend toegestaan voor zover dit ten dienste staat van het natuurbeheer.

5.4 Aanlegvergunning

De in artikel 19 opgenomen regels voor aanlegvergunningen zijn van toepassing.