direct naar inhoud van Artikel 4 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1063-von2

Artikel 4 Maatschappelijk

4.1 Bestemmingsomschrijving


De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. maatschappelijke voorzieningen in categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende bijlage 4 'Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen';
  • b. tuin en/of erf;
  • c. speelplaatsen;
  • d. ontsluitingswegen;
  • e. groenvoorzieningen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

4.2 Bouwregels


Naast de algemene bouwregels van artikel 12 de algemene aanduidingsregels van artikel 14 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema:

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   830 m²     10 m   de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m;
de dakhelling bedraagt ten minste 18°.  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       3 m