direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Staverhul 31 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1057-ont1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Het perceel Staverhul 31 ligt in een gebied dat op de Cultuurhistorische beleidskaart, vastgesteld d.d. 26 februari 2006, is aangemerkt als een gebied met een lage attentiewaarde. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen een cultuurhistorische quick-scan naar objecten verplicht is. Daarnaast wordt aanbevolen om de cultuurhistorische waarden te behouden, te herstellen en te versterken.

De gemeente heeft een cultuurhistorische analyse van het gebied beschikbaar: "Uddelsche veen met daarin het Bleekemeer".

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het aanbevelenswaardig om bij nieuwbouw zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing van de nieuw te bouwen woning en bijgebouw (zie ook paragraaf 4.2).

5.4.2 Archeologische waarden

Het perceel kent voor het grootste deel gemiddelde archeologische trefkansen, voor een klein deel lage cultuurhistorische trefkansen en voor een klein deel hoge cultuurhistorische trefkansen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1057-ont1_0007.jpg"

Figuur 6. Archeologische trefkansen op het perceel Staverhul 31. Oranje = hoog. Geel = gemiddeld. Groen = laag.

De grens tussen het gebied met lage en met gemiddelde archeologische trefkansen loopt door het af te breken agrarische bedrijfsgebouw heen. De nieuw te bouwen woning staat in het gebied met gemiddelde trefkansen, niet in het het hoge trefkansen-gebied.

Archeologische begeleiding bij de bouw volstaat.