direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Herman Coertsweg 3 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1047-vas1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

In het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig, waarmee rekening dient te worden gehouden bij ingrepen in het plangebied. In de omgeving is alleen het aangrenzende park van culhuurhistorische waarde. Bij de stedenbouwkundige uitwerking van het plan is zodanig op de waarde van het park ingesprongen dat deze wordt gehandhaafd en versterkt.

5.4.2 Archeologische waarden

Grote delen van Beekbergen zijn gelegen op oude enkgronden, die in potentie een hoge(re) archeologische verwachtingswaarde hebben. De nieuwe bebouwing is geprojecteerd op plekken waar reeds bebouwing of verharding aanwezig is. Daarom is niet te verwachten dat nog ongeschonden, archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. Archeologisch onderzoek is daarom niet nodig.