direct naar inhoud van 6.3 De plankaart
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

6.3 De plankaart

Het plangebied is getekend op één gekleurde plankaart, schaal 1:1000, tek. nr. bp1046. De plankaart is IMRO-gecodeerd getekend, conform IMRO2008.

Wonen

Binnen de bestemming wonen zijn verschillende typen bouw toegestaan. Per bouwvlak zijn de aanduidingen 'aaneengebouwd', 'gestapeld' en 'twee-aaneen' en 'vrijstaand opgenomen'. De gronden rondom de woningen zijn aangeduid als erf.

Per bouwvlak is met een aanduiding een maximale goot- en bouwhoogte opgenomen. Ter plaatse van het appartementengebouw aan de Eerbeekseweg gelden binnen het bouwvlak verschillende bouwhoogten. Op de hoek Eerbeekseweg Horstweg is een bouwhoogte van 11 meter toegestaan. Voor het overige deel aan de Eerbeekseweg geldt een bouwhoogte van 7 meter.

Ter plaatse van het bouwvlak aan Het Middenpad is middels een aanduiding een afwijkend maximum bebouwingspercentage van 70% opgenomen, teneinde de bouw van seniorenwoningen mogelijk te maken.

Gemengd

Op de hoek Eerbeekseweg/Horstweg is de bestemming gemengd opgenomen. In de regels is bepaald dat hier op de begane grond lichte bedrijvigheid is toegestaan. Op de verdiepingen is uitsluitend wonen toegestaan.

Groen

Langs de Eerbeekseweg en de Horstweg is voor het appartementengebouw een zone met een groenbestemming opgenomen. Hierdoor is uitgesloten dat hier parkeervoorzieningen kunnen worden gerealiseerd.