direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

5.2 Waterhuishouding

Door Tauw B.V. is voor het plan een watertoets opgesteld. Deze is opgenomen als bijlage 5 van de Bijlagen bij de toelichting. Uit de toets blijkt dat het plan geen wezenlijk negatief effect heeft op de waterhuishouding.