direct naar inhoud van 4.3 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

4.3 Verkeersontsluiting en parkeren

De nieuwe woningen worden voor een groot deel op bestaande infrastructuur aangesloten. Om alle woningen te kunnen ontsluiten wordt het Middenpad doorgetrokken richting de Horstweg. Het (verlengde) Middenpad wordt een 30 km-zone. Het Middenpad is toegankelijk voor ophaaldienst van vuil en eventuele hulpdiensten.

Tussen het appartementencomplex en de woningen langs het verlengde Middenpad worden, via een achterpad, een aantal parkeerplaatsen en de parkeergarage van het appartementencomplex ontsloten.

Het huidige Middenpad is een weg die momenteel 6 woningen ontsluit. Door de verlenging van het Middenpad neemt het het aantal verkeersbewegingen ten behoeve van het bestemmingsverkeer toe. Extra verkeer of het ontstaan van een doorgaande route is niet te verwachten omdat de bestaande hoofdinfrastructuur (Reuweg, de Kempe en Horstweg) voldoende capaciteit heeft, waardoor deze routes hun functie blijven behouden.

Parkeren

De parkeerbehoefte is berekend aan de hand van het beoogde programma van 39 woningen en een commerciele ruimte van 100 vierkante meter en de geactualiseerde parkeernorm 2004. De totale parkeerbehoefte voor het plan bedraagt 66 parkeerplaatsen.

woningtype   aantal   parkeernorm   parkeerbehoefte  
Type C en D zonder parkeerplaats   12   1,5 pp/pw   18  
Type E met garage   4   1,75 pp/pw   7  
Type B tuinparkeerplaats   4   2,25 pp/pw   9  
Type A, F, G en H appartementen gezamenlijke parkeervoorziening   19   1,6 pp/pw   30  
Commerciele ruimte   100 m2   1,6   1,6  
Totaal   39 + 100 m2     65,6  

In het plangebied wordt voorzien in 67 parkeerplaatsen. In de geplande parkeergarage onder het appartementengebouw aan de Eerbeekseweg worden 20 parkeerplaatsen aangelegd. Op eigen terrein bij de woningen worden 8 parkeerplaatsen gerealiseerd. De overige 37 parkeerplaatsen worden gerealiseerd langs de openbare wegen in het plangebied. Uitgesplitst ziet dat er als volgt uit: langs het Middenpad worden 20 parkeerplaatsen gerealiseerd, op het achterterrein achter het appartementencomplex worden 14 parkeerplaatsen aangelegd en langs de Eerbeekseweg zijn 5 parkeerplaatsen beschikbaar.

Met de beoogde ontwikkeling wordt voorzien in de vereiste parkeerbehoefte overeenkomstig de geactualiseerde parkeernota 2004.