direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

4.1 Bebouwing

In het plangebied wordt een gevarieerd woningaanbod gerealiseerd met in totaal 39 woningen.

Het plan omvat het volgende: Op de hoek Eerbeekseweg-Horstweg is een appartementencomplex geprojecteerd. Dit complex omvat twee bouwlagen, met op de hoek drie bouwlagen. In de hoek van dit complex is op de begane grond voorzien in een commerciële ruimte van 100 m2, met daarboven ruimte voor twee woningen in het sociale segment. De commerciële ruimte kan benut worden voor lichte bedrijvigheid en maatschappelijke functies. Logischerwijs gaat het dan uitsluitend om functies met beperkte ruimtelijke effecten, die zich verhouden tot de woonomgeving. Wanneer de uiteindelijke planrealisatie daarom vraagt, is het mogelijk om in plaats van een commerciële ruimte een woning te realiseren. Met dit complex ontstaat een 'accent' in de stedenbouwkundige structuur van het dorp. Die wordt gerechtvaardigd door de ligging direct bij de kruising van een belangrijke ontsluitingsweg, de Eerbeekseweg, en een wijkontsluitingsweg, de Horstweg.

Langs de Eerbeekseweg zijn in het appartementencomplex in zes appartementen in het middeldure segment voorzien. Langs de Horstweg gaat het woningbouwprogramma uit van 8 appartementen voor starters. Daaronder is een verdiepte parkeergarage gepland.

Tussen het appartementencomplex en de woning aan de Horstweg 74 is voorzien in twee twee-onder-een-kap woningen (totaal vier woningen). Die sluiten aan bij het bebouwingslint langs de Horstweg, met vergelijkbare korrelgroottes en voorgevelrooilijnen.

Met het plan wordt het Middenpad verlengd. In aansluiting op de bestaande, halfvrijstaande woningen langs het Middenpad, worden twee blokken met in totaal 8 eengezinswoningen gerealiseerd. Na deze eengezinswoningen buigt het verlengde Middenpad haaks af richting de Horstweg om daar vervolgens op aan te sluiten. Langs dit gedeelte van het verlengde Middenpad komt aan elke zijde een blok met aaneengeschakelde woningen. Aan de noordzijde gaat het om 4 zogenoemde multiwoningen. Dit zijn woningen die dienst kunnen doen als woning voor een klein huishouden, maar ook, met een uitbreiding op het achtererf, eenvoudig omgevormd kunnen worden tot seniorenwoningen. Aan de zuidzijde is voorzien in 4 starterswoningen. Daarachter is voorzien in een aantal parkeerplaatsen en de entree van de parkeergarage.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1046-von1_0005.jpg"

overzicht programma met woningtypen