direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied ligt in het midden van het dorp Loenen, op een goed ontsloten en bereikbare locatie. Het plangebied bestaat momenteel nog uit bedrijfsbebouwing, woningen en vrij veel verharding. Het wordt grofweg omsloten door de Eerbeekseweg aan de zuidwest zijde, de Horstweg aan de zuidoostzijde en het Middenpad en bestaande bebouwing aan de noordzijde.