direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

3.1 Historie

De meeste bebouwing binnen de planlocatie stamt uit het begin van de 20e eeuw. Er is één uitzondering en dat is Horstweg 76. Op de kadastrale minuut van 1832 is op deze locatie een kavel met huis te zien dat in de aanwijzende tafel wordt aangeduid als huis en erf van de erven Jan Herms en cons. Bij de bezittingen van Jan Herms behoort ook nog een schuur en twee kavels bouwland (nrs. 364 en 367). Het huis is zeer waarschijnlijk rond 1820 gebouwd, want op de historische kaart van 1811 is er hier nog geen bebouwing. Wel ligt de Horstweg er al. Tot aan de weg ten zuidoosten van het kavel ligt een strook heide. Vanuit het westen voert een beek water zuidelijk van de weg richting het oosten. Eén van de sprengenkoppen van de spreng ligt direct zuidelijk van de weg. Inmiddels is het originele huis niet meer aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1046-von1_0004.jpg"

Figuur 2: Kadastrale minuut van 1832