direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Loenen'. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 1985 bij besluit met nummer SO.2/1. Op 3 oktober 1986 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland dit plan vastgesteld bij besluit met nummer RO85.3472/5-ROV/G5211.

Het plangebied heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemmingen: Woondoeleinden, Detailhandel en Bedrijfsdoeleinden met de nadere bestemming expeditiebedrijf. Binnen deze bestemmingen is het niet mogelijk de geplande ontwikkeling te realiseren.