direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Eerbeekseweg-Horstweg Loenen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1046-von1

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied ligt in de zuidoostelijke hoek van het dorp Loenen. Het plangebied grenst aan de Eerbeekseweg, de provinciale weg N786 die Loenen met Eerbeek en verder verbindt.

Het plangebied wordt begrenst door de Eerbeekseweg en de Horstweg aan de zuid- respectievelijk oostzijde. Aan de noord- en westzijde wordt het plangebied begrensd door diverse woon- en bedrijfspercelen: Eerbeekseweg 25 en 27, Horstweg 74, Middenerf 21 en de in zuidelijke richting doorgezette lijn van die laatste weg. De percelen zijn kadastraat bekend gemeente Beekbergen, sectie E, nummers 2394, 2395, 2456, 2943, 2944 en 3449.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1046-von1_0001.jpg"

Figuur 1: Ligging binnen Loenen

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1046-von1_0002.jpg"

figuur 2: planlocatie Eerbeekseweg-Horstweg