direct naar inhoud van Bijlage 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-von1

Bijlage 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten

Categorie 1:

- Bed&Breakfast;

- Recreatief rustpunt;

- Natuurbeheer;

- Detailhandel in de vorm van op het betreffende agrarische bedrijf vervaardigde agrarische producten.

Categorie 2:

- Detailhandel in de vorm van voor de streek kenmerkende en als zodanig herkenbare, ter plaatse vervaardigde agrarische producten;

- Kleinschalig kamperen tot ten hoogste 25 kampeermiddelen, uitsluitend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober;

- Recreatieve outdoor-activiteiten, zoals boerengolf en paintball;

- Educatiecentrum, museum;

- Verhuur van paarden, kano's en fietsen;

- Huifkarcentrum;

- Semi-agrarische bedrijvigheid zoals een agrarisch hulpbedrijf, hoveniersbedrijf, bosbouwbedrijf, paardenpension, dierenasiel of een bedrijf van overeenkomstige aard van categorie 1 en 2 voor zover toegelaten in de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten.