direct naar inhoud van Artikel 7 Maatschappelijk - Wegbeheer
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-von1

Artikel 7 Maatschappelijk - Wegbeheer

7.1 Bestemmingsomschriijving

De voor 'Maatschappelijk - Wegbeheer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. doeleinden gericht op en verband houdend met het beheer en onderhoud van wegen;
  • b. tuin en/of erf;
  • c. ontsluitingswegen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. nutsvoorzieningen,

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder kantoren, en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 22 de algemene aanduidingsregels van artikel 24 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   120% van de bestaande oppervlakte aan gebouwen en overkappingen   5 m   7 m   - de uitbreiding ten opzichte van de bestaande oppervlakte mag in totaal niet meer dan 375 m2 bedragen
- de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       3 m    
- antenne-installaties       15 m