direct naar inhoud van Artikel 11 Sport - Sportveld
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-von1

Artikel 11 Sport - Sportveld

11.1 bestemminggsomschrijving

De voor 'Sport - Sportveld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. sportvelden;

b. tuin en/of erf;

c. ontsluitingswegen;

d. groenvoorzieningen;

e. water;

f. nutsvoorzieningen,

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

11.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 22 en de algemene aanduidingsregels van artikel 24 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   120% van de bestaande oppervlakte aan gebouwen en overkappingen   bestaande goothoogte   bestaande bouwhoogte   - de uitbreiding ten opzichte van de bestaande oppervlakte mag in totaal niet meer dan 375 m2 bedragen;
- de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
   
 

 
- erf- en terrein-afscheidingen       2 m  
 
- lichtmasten       15 m    
- ballenvangers       10 m    
- antenne-installaties
 
    15 m    
- overig
 
    3 m