direct naar inhoud van 8.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

8.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerpbestemmingsplan ´Beekbergsebroek - Biezematen' wordt, in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, in vooroverleg toegezonden aan de betreffende personen en instanties. De reacties worden te zijner tijd in deze toelichting vermeld.

Na inspraak en vooroverleg zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen.