direct naar inhoud van 7.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

7.1 Inleiding

Het bestemmingsplan 'Beekbergsebroek – Biezematen' betreft grotendeels een ontwikkelingsplan voor twee bedrijventerreinen, waarin een stedenbouwkundige plan uitgangspunt is voor de wijze van bestemmen. Omdat het hier een ontwikkelingsplan betreft, is gekozen voor een globale planopzet. Zo is voor de bedrijventerreinen voorzien in slechts twee bedrijfsbestemmingen. Eén met een directe bestemming en één met een uit te werken bestemming. Binnen de directe bestemming zijn voor de zonering van de toegestane milieucategorieën aanduidingen opgenomen. De gebieden die niet worden ontwikkeld, zijn conserverend en meer gedetailleerd bestemd.

Er is, waar mogelijk, gestreefd naar een uniforme manier van bestemmen, zodat in vergelijkbare situaties zoveel mogelijk vergelijkbare planologische mogelijkheden bestaan. Tegelijkertijd is gestreefd naar een bepaalde flexibiliteit binnen de verschillende bestemmingen. Het groen binnen de wegprofielen is bijvoorbeeld niet opgenomen binnen de bestemming 'Groen', maar is mogelijk gemaakt binnen de bestemming 'Verkeer - Weg'. Hierdoor wordt voorkomen dat voor elke beperkte wijziging een planologische procedure moet worden gevolgd.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.