direct naar inhoud van 6.8 Sociale veiligheid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

6.8 Sociale veiligheid

Bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein is sociale veiligheid erg belangrijk, temeer

daar we te maken hebben met een buitengebied dat intensief wordt gebruikt als transitiegebied voor langzaam verkeer en in die hoedanigheid bij een significante functieverandering kwetsbaar zal zijn. Het belang van het bewaken van de veiligheid en het welzijn van gebruikers, bewoners en passanten, op korte én lange termijn, maakt nadrukkelijk onderdeel uit van dit plan.

Er wordt gestreefd naar goed parkmanagement, waarbij geput kan worden uit de aanpak en ervaringen van het naastgelegen bedrijventerrein Ecofactorij. Voor zowel Biezematen als Beekbergsebroek wordt gestreefd naar het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Binnen het werkveld sociale veiligheid worden vier thema's onderscheiden: bereikbaarheid/ toegankelijkheid, verantwoordelijkheid, zichtbaarheid en aantrekkelijkheid.

Biezematen

Biezematen sluit aan bij het naastgelegen Ecofactorij en kan meeliften op het positieve imago

van dit bedrijventerrein. Dit zal worden versterkt wanneer het uitgebreide parkmanagement van de Ecofactorij wordt doorgezet in Biezematen. De bereikbaarheid van Biezematen is zonder meer goed, zowel met de auto als met de fiets en zal nog beter worden als de onderdoorgangen worden opgeknapt. De keuze om bestemmingsverkeer en langzaam verkeer te splitsen van het verkeer naar het bedrijventerrein komt de veiligheid ten goede. Aandachtspunt in de uitwerking is de zichtbaarheid in de avonduren. Aan de rand van het terrein vormt groen de afscheiding tussen bedrijventerrein en achtergelegen snelweg. Dit zal gedeeltelijk geluid en stof tegenhouden en daarmee zorgen voor een prettiger verblijfsklimaat.

Beekbergsebroek

De ligging van bedrijven op 'eilanden' komt de overzichtelijkheid ten goede maakt de organisatie van het beheer ook makkelijker. De bereikbaarheid is in dit plandeel uitstekend. Ook hier is het gewenst de onderdoorgangen onder de snelweg op te knappen en te voorzien van passende verlichting. De keuze om bestemmingsverkeer en langzaam verkeer te splitsen van het verkeer naar het bedrijventerrein komt de veiligheid ten goede. Uiteraard zorgt de ligging tegen de bosrand aan de zuidrand van Beekbergsebroek automatisch voor een groen imago.