direct naar inhoud van 6.7 Calamiteiten
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

6.7 Calamiteiten

Calamiteitenroutes

Met betrekking tot calamiteiten spelen verschillende aspecten een rol. Ten eerste de bereikbaarheid van het gebied voor nood- en hulpdiensten en de mogelijkheid het gebied via verschillende wegen te verlaten. Hoewel zowel Biezematen als Beekbergsebroek slechts via één ontsluiting bereikbaar is voor gemotoriseerd verkeer, zijn er op verschillende punten aantakkingen mogelijk op het bestaand wegennet in geval van calamiteiten. Zo is in Biezematen een route mogelijk via zowel de tunnel onder de A50 als onder de A1. In Beekbergsebroek is aantakking mogelijk op de Elsbosweg- Polderweg aan de oostzijde en op Kanaal-Zuid via de Veldweg of richting de Landdrostlaan aan de westzijde. Deze aantakkingen kunnen op verschillende manieren exclusief toegankelijk worden gemaakt voor nood- en hulpdiensten.

Tegengaan verspreiding verontreiniging

Ter voorkoming van bodem-, grond- en oppervlaktewaterverontreiniging en andere verspreiding van verontreiniging naar de omgeving bij calamiteiten (lekkage, ontploffing, brand (bluswater) en transportongevallen) is het van groot belang dat het bedrijventerrein over een op zichzelf staand afwateringssysteem beschikt, dat slechts beperkt in contact staat met het oppervlaktewater in de omgeving. Dat is zowel in Biezematen (2 aansluitpunten) als in Beekbergsebroek (1 aansluiting) het geval. Bij calamiteiten waarbij verontreinigde stoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen, kan op deze punten de waterafvoer worden onderbroken waardoor verdere verspreiding van de verontreiniging wordt voorkomen.