direct naar inhoud van 5.1 Ontwikkeling en beheer
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

5.1 Ontwikkeling en beheer

Ontwikkeling

Het plangebied van de gebiedsontwikkeling bevat in totaal 393 ha. Hiervan wordt 105 ha uitgegeven en 42 ha bestaat uit infrastructuur, de wateropgave en het openbaar groen. De rest van het gebied omvat het bestaande landschap, waarin het bedrijventerrein ingepast zal worden. Voor deze inpassing wordt gekeken naar het gebied van de afslag Apeldoorn Zuid tot aan de A50, van de A1 tot en met de Traandijk en geheel Biezematen. Hierbij moet gedacht worden aan natuurontwikkeling, recreatief medegebruik of kavelgewijze transformatie van deze omliggende gebieden, waarbij het gewenste ruimtelijk beeld versterkt wordt.

Het plangebied van het Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid bestaat uit drie deelgebieden, waarin in elke fase een afgeronde eenheid wordt aangelegd. Dat geldt zowel voor de bebouwing als voor de groenstructuur. Als eerste zal ?Biezematen worden ontwikkeld (fase 1), vervolgens Beekbergsebroek Noord (fase 2) en tenslotte Beekbergsebroek Zuid (fase 3). Vanwege de lange uitgifteperiode voor het totale bedrijventerrein is een grote mate van flexibiliteit gewenst, zowel in de ontwikkeling van de afzonderlijke eilanden, als ook in de afmeting van de uit te geven kavels. De kavelgrootte varieert van 1.500 m2 tot groter dan 2,5 ha. Omdat nog niet duidelijk is welke kavelafmetingen door een toekomstig bedrijf gevraagd worden, is een structuur ontwikkeld die zowel grote als kleine kavels kan huisvesten.

Beheer

Het gebied binnen dit bestemmingsplan dat geen onderdeel uitmaakt van het regionale bedrijventerrein heeft een beheerskarakter. Dit betekent dat bestaande functies, voor zover die niet gesaneerd worden in kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein, worden gehandhaafd en kunnen worden voortgezet. In voorliggend bestemmingsplan zijn twee agrarische bedrijven opgenomen: een stoeterij op de hoek van de Traandijk en de Krabbenhoogte en een bedrijf aan de Traandijk dat (exotische) dieren importeert, exporteert en kweekt. De opstallen van deze bedrijven zijn opgenomen in een bouwvlak binnen de bestemming 'Agrarisch'. Daarnaast zijn in het deelgebied Beekbergsebroek zes burgerwoningen als zodanig bestemd. Deze woningen zijn opgenomen in de op beheer gerichte bestemming 'Wonen'. Aan de Kuipersdijk 4 is een dierenasiel gevestigd, waarvoor de bestemming 'Maatschappelijk - Dierenasiel' is opgenomen. Voor het dierenasiel is een beperkte uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden opgenomen. De maximale te bebouwen oppervlakte is verruimd van 1.100 m2 tot 1.200 m2.