direct naar inhoud van 4 RUIMTEBEHOEFTE
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

4 RUIMTEBEHOEFTE

Bij de start van de m.e.r.-procedure in oktober 2006 betrof de planningsopgave voor het RBAZ 160 ha netto uitgeefbaar terrein. Deze planningsopgave van 160 ha komt voort uit de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030. Door andere groeiscenario's van het Centraal Planbureau van de Nederlandse economie tot 2030, en de doorvertaling van deze scenario's naar de regionale vraag naar bedrijventerreinen tot 2030 als ook door wijziging in het harde en zachte aanbod, is in de periode van het najaar 2006 tot op heden de planningsopgave periodiek bepaald. Dit heeft geleid tot een bijstelling. Werd in 2006 uitgegaan van 160 ha, het MER (en daarmee het Ontwikkelingsplan en voorliggend bestemmingsplan) is gebaseerd op een ruimtebehoefte van maximaal 105 ha.

In dit hoofdstuk is op een chronologische wijze een overzicht weergegeven van de ruimtevraag en het bijbehorende programma. Voorafgaand is beknopt de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 aangehaald voor zover deze uitspraken doet over het RBAZ.