direct naar inhoud van 4.1 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

4.1 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030

In de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 is door de Stedendriehoek gemeenten aangeven dat zij in willen zetten op verbreden en versterken van de werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De ambitie voor bedrijventerreinen is de bestaande terreinen beter te benutten door intensief ruimtegebruik en kwaliteitsversterking en nieuwe terreinen zo te situeren dat het landschap, natuur en water er zo weinig mogelijk beperkingen van ondervinden. De Stedendriehoek gemeenten kiezen er daarbij voor nieuwe bedrijventerreinen in of aan de bestaande steden te situeren, waardoor de openheid van het middengebied van de Stedendriehoek behouden blijft en de mobiliteit beperkt kan worden door de directe nabijheid van de stad voor voorzieningen, diensten en personeel.

De intensivering- en kwaliteitsversterking in de Stedendriehoek is vooral gericht op vier grote herstructureringsopgaven: Kanaalzone in Apeldoorn, De Mars in Zutphen, Hanzeweg in Lochem en Bergweide in Deventer. Het gaat daarbij om circa 320 ha te herstructureren bedrijfslocaties, waarvan een deel ook een transformatieopgave heeft.

Na een behoefteanalyse waarbij in de vraag- en aanbodafwegingen de harde en zachte planvoorraad van de zeven Stedendriehoek gemeenten is meegenomen, is in Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 geconcludeerd dat er een planningsopgave is van 160 ha regionaal bedrijventerrein om te kunnen voorzien in de behoefte tot 2030