direct naar inhoud van 3.7 Kabels en Leidingen
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

3.7 Kabels en Leidingen

Er is een bovengrondse hoogspanningsleiding van oost naar west over Biezematen en een ondergrondse hoogspanningsleiding door Biezematen. Net buiten het plangebied, ten noorden van de A1 en ten westen van de A50, ligt een hogedrukgasleiding. Ook ligt er een straalpad vrijwel parallel aan de A1 over het gebied. Een straalpad biedt ruimte aan een straalverbinding die gebruikt wordt voor het berichtenverkeer en loopt tussen de zend- en ontvangststations in een vrije baan.

Voor een onbelemmerd gebruik mag bebouwing in deze straalpaden een bepaalde hoogte niet overschrijden. Ten behoeve van de bestaande bebouwing liggen er verder diverse telecomkabels en elektriciteits-, gas- en waterleidingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1043-von1_0010.jpg"

Kabels en leidingen (bron: Ontwikkelingsplan Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid)