direct naar inhoud van 3.5 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

3.5 Cultuurhistorie

De cultuurhistorische waarden in Beekbergsebroek zijn de ontginningsstructuur met de ontginningswegen Traandijk en Veldweg, met hieraan gekoppeld het verspringende verkavelingpatroon en de dekzandkoppen met eventuele archeologische sporen en resten.

Het Apeldoorns Kanaal is van zeer hoge cultuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. Het is voor de functionele en ruimtelijke ontwikkeling van de Oost-Veluwe en Apeldoorn van groot belang geweest. Werkgelegenheid en welvaart namen toe en Apeldoorn groeide sterk. De betekenis nam alleen maar toe met de verlenging van het kanaal naar het zuiden tot Dieren in 1869. Het noordelijke deel is ouder (1829) en liep van Hattem tot de kern van Apeldoorn. De zeer hoge stedenbouwkundige waarde is zichtbaar in de nog duidelijke en aanwezige samenhang van het kanaal met de daarbij behorende bouwwerken als sluizen, bruggen, wachterswoningen en andere aan het kanaal gesitueerde objecten. Verder heeft het kanaal samenhang met enkele aangrenzende gebieden die in ontwikkeling zijn gekomen sinds de aanleg van het kanaal. Daarnaast is de landschappelijke waarde zeer hoog, het kanaal karakteriseert zich door de monumentale laanbeplanting als een markant groen lint dat al van ver herkenbaar is.

In het plangebied zijn geen rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten aanwezig. Vanwege de zeer hoge cultuurhistorische waarden wordt het kanaal mogelijk aangewezen als rijksbeschermd gezicht, met oevers en beeldbepalende bebouwing.