direct naar inhoud van 3.3 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

3.3 Verkeer en vervoer

Biezematen wordt ontsloten via de Zutphensestraat-IJsseldijk. De Zutphensestraat ligt tussen de aansluiting Voorst op de A1 en de aansluiting Apeldoorn op de A50. Deze ontsluitingweg is nu al een belangrijke invalsweg voor Apeldoorn vanaf de A1 en de A50. Plannen om de capaciteit op de Zutphensestraat te verhogen zijn deels uitgevoerd, deels in voerbereiding. De Brinkenweg en Biezematen vormen de route tussen De Maten en Hooilanden.

Beekbergsebroek wordt doorsneden door het kanaal met direct daaraan gelegen de regionale verbindingsweg Kanaal Zuid richting Dieren. Het plangebied ligt nabij de aansluiting Apeldoorn op de A1. In het plangebied zelf ligt een aantal 60km-wegen, waarvan de Elsbosweg een functie heeft voor het verkeer richting Klarenbeek. De Hansengraaf, in het verlengde van de aansluiting Apeldoorn van de A1, wordt gebruikt door verkeer richting Lieren en Beekbergen. Ook worden de 60 km-wegen in dit gebied gebruikt als kortsluitroute naar de A50. Rondom het plangebied is capaciteitsuitbreiding nodig van de A1 en hiervoor is inmiddels planvorming in gang gezet. De Kayersdijk is een essentiële verkeersader vanaf de A1 en een belangrijke lokale invalsweg voor Apeldoorn. Het krijgt in de ontsluiting van het plangebied een functie als verbinding met de A1 en de overige delen van Apeldoorn.

In de huidige situatie zijn met name de landelijke wegen gevoelig voor sluipverkeer. Juist omdat het gebied in de oksel van de A1 en de A50 ligt, is het gebruik van de landelijke wegen naar de aansluitingen op de snelwegen een risico. Dit geldt ook voor de woonwijk De Maten die aan de andere kant van de oksel gelegen is. In de huidige situatie zijn de wegen zo ingericht dat het sluipverkeer niet tot substantiële problemen leidt. In de huidige situatie wordt het plangebied niet ontsloten door openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde treinhalte is station Apeldoorn De Maten. Deze ligt hemelsbreed op 500 meter afstand van Biezematen.

De twee belangrijke fietsroutes in Beekbergsebroek zijn de Polderweg/Elsbosweg – als verbinding tussen Klarenbeek en de Maten – en het fietspad langs het Apeldoorns Kanaal/Kuipersdijk. De Polderweg/Elsbosweg is een 60km-weg waarvan zowel auto- als fietsverkeer gebruikmaakt. De route langs het Kanaal is een in twee richtingen bereden fietspad. Beide verbindingen hebben zowel een functie voor het utilitaire als het toeristische fietsverkeer. Ook de Woudweg ten zuiden van het plangebied wordt gebruikt door fietsers in combinatie met autoverkeer. Deze weg verbindt de oostkant van het Kanaal met de dorpen Beekbergen en Lieren. In Biezematen loopt de belangrijkste fietsroute over de Brinkenweg-Biezematen. Dit is een belangrijke verbinding tussen het landelijke gebied De Hooilanden en de woonwijk De Maten. Fietsers kunnen ook gebruikmaken van de IJsseldijk die gelijkvloers de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen kruist.