direct naar inhoud van Bijlage 6 Procedureschema bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

Bijlage 6 Procedureschema bestemmingsplan

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding    
Voorbereidingsbesluit geldig t/m    
Voorontwerp ter inzage d.d.    
Ontwerpplan ter inzage d.d.    
Vaststelling door gemeenteraad d.d.    
Ter inzage legging vastgesteld plan d.d.    
Aanwijzing GS/Minister van VROM    
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak d.d.    
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum inwerkingtreding b.p.    
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum onherroepelijkheid b.p.    
Opmerkingen