direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Snelweg
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

Artikel 7 Verkeer - Snelweg

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Snelweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. autosnelwegen met inbegrip van de nodige rijbanen, vluchtstroken, taluds, bermen en bermsloten;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. op- en afritten;
  • d. ongelijkvloerse kruisingen en tunnels;
  • e. geluidwerende voorzieningen;
  • f. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 17 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde   12 m2 per bouwwerk        
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, het in het planbeoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 22.1 opgenomen procedureregels van toepassing.