direct naar inhoud van 5.3 De plankaart
Plan: Bestemmingsplan Tullekensmolenweg 104 Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1040-ont1

5.3 De plankaart

Het plangebied is getekend op één gekleurde plankaart, schaal 1:1000 met nummer bp1040. De plankaart is IMRO-gecodeerd getekend, conform IMRO2008.

Op de plankaart heeft het perceel de bestemming "Wonen" gekregen en de dubbelbestemming "Agrarische waarde - Hoog".

De plek waar een vrijstaande woning gebouwd mag worden is aangegeven met een bouwvlak met de aanduiding "vrijstaand." Daarnaast is een maximale goot- en bouwhoogte aangegeven. Het deel van het perceel voor de voorgevelrooilijn kent de aanduiding "tuin" het deel ten zuiden van het bouwvlak heeft de aanduiding "erf."

Tot slot is de aanduiding "monumentale boom" opgenomen voor het meest noordoostelijke deel van het perceel.