direct naar inhoud van 4.3 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Tullekensmolenweg 104 Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1040-ont1

4.3 Archeologie

4.3.1 Archeologische waarden

Het plangebied is gelegen in een belangrijke archeologische zone. Het hele perceel ligt in een gebied met een hoge archeologische trefkans. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen archeologisch onderzoek verplicht is en ernaar gestreefd wordt eventuele archeologische waarden te behouden. Om dit te waarborgen is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1040-ont1_0004.png"

Figuur 3: Archeologische waardenkaart met in oranje gebieden met een hoge trefkans.