direct naar inhoud van Artikel 12 natuur en landschap
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

Artikel 12 natuur en landschap

12.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'natuur en landschap' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor behoud, herstel en versterking van natuur- en landschapswaarden.

12.2 Aanlegvergunning

De in artikel 18 opgenomen regels voor aanlegvergunningen zijn van toepassing.