direct naar inhoud van Artikel 11 cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

Artikel 11 cultuurhistorie

11.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorie' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden, waaronder in ieder geval wordt begrepen de ouderdom, zeldzaamheid en gaafheid van:

  • bouwwerken;
  • wegen, lanen en waterlopen;
  • tuin- en landschapselementen alsmede perceelsgrenzen;
  • houtwallen.
11.2 Aanlegvergunning

De in artikel 18 opgenomen regels voor aanlegvergunningen zijn van toepassing.