direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1027-vas1

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. grondgebonden agrarische activiteiten;
  • b. natuurbeheer;
  • c. A-watergangen;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 9 gelden de volgende specifieke bouwregels: op de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde in de vorm van erf- en terreinafscheidingen toegestaan. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,5 meter.