direct naar inhoud van Artikel 13 Algemene procedureregels
Plan: Bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1027-onh1

Artikel 13 Algemene procedureregels

13.1 procedureregels bij ontheffing

Een beslissing omtrent het verlenen van een ontheffing wordt niet genomen dan nadat belanghebbenden gedurende twee weken, na publicatie van het voornemen tot het verlenen van ontheffing in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk zienswijzen tegen die voorgenomen ontheffing bij burgemeester en wethouders in te dienen.

13.2 procedureregels bij aanlegvergunning

Bij het verlenen van een aanlegvergunning gelden de procedureregels zoals vervat in de artikelen 3.16 tot en met 3.18 van de Wet ruimtelijke ordening.