direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene gebruiksregels
Plan: Bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1027-onh1

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

10.1 Strijdig gebruik

Als strijdig met de bestemming geldt:

  • a. het gebruik van bouwwerken voor een seksinrichting;
  • b. de permanente bewoning van recreatiewoningen, kampeermiddelen en andere onderkomens en gebouwen die niet voor permanente bewoning bestemd zijn;
  • c. het gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of ligplaats van demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor de verkoop van etenswaren en/of dranken;
  • d. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor kampeermiddelen buiten de daarvoor aangewezen gronden;
  • e. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor voor (menselijk of dierlijk) verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken, vaar- of voertuigen, arken of andere objecten, voor zover die niet als bouwwerk zijn aan te merken;
  • f. het gebruik van niet-bebouwde grond voor het opslaan, storten of bergen van al dan niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;
10.2 Ontheffing voor het meest doelmatige gebruik (toverformule)

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het gebruiksverbod en het in lid 10.1bepaalde, indien strikte toepassing van de verbodsbepaling zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door een dringende reden wordt gerechtvaardigd.

10.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen als bedoeld in dit artikel zijn de in artikel 13, lid 13.1opgenomen procedureregels van toepassing.