direct naar inhoud van 3.3 Archeologie: molenplaats Hoenderparkweg 6 en 8 en de Winkewijert
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-vas1

3.3 Archeologie: molenplaats Hoenderparkweg 6 en 8 en de Winkewijert

Het plangebied ligt ten zuiden van het centrum van Apeldoorn, een plek waarvoor de archeologische beleidskaart een gedeeltelijk hoge en een gedeeltelijk middelhoge archeologische trefkans op archeologische vondsten opgeeft.

Op het perceel Hoenderparkweg 6 en 8 bevindt zich de plaats van een voormalige molen. Het gaat om papiermolen De Liere, gebouwd in 1691. Dit was niet dezelfde molen als de Winkewijertmolen, waarover wordt gesproken in paragraaf 2.11.

Waarschijnlijk omstreeks 1811 is molen De Liere stilgelegd. In de tweede helft van de negentiende eeuw is de molen verdwenen. Uit verschillende bronnen is bekend dat deze molen lag aan de Winkewijert. Zie figuur 7 voor een historisch kaartfragment. Van de huidige molenlocatie (zonder molen weliswaar) kan om deze historische reden nog steeds gezegd worden dat deze aan de Winkewijert ligt, hoewel, door de huidige 'vroegtijdige' samenloop van de Winkewijert met de Ugchelse Beek, op deze plek ook gesproken kan worden van de Ugchelse Beek. (Zie ook het onderschrift bij figuur 7.)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1020-vas1_0007.jpg"

Figuur 7. Molen De Liere op de kaart (uit 1933) van de historische sprengenonderzoeker J.D.Moerman. Deze kaart maakt duidelijk dat De Liere zich bevond ter hoogte van de El-leboogweg, en dus ter hoogte van de locatie Hoenderparkweg 6 en 8. Ook is te zien dat de Winkewijert oorspronkelijk doorloopt tot voorbij de Eendrachtstraat. Dat is historisch gezien de plek waar de Winkewijert overvloeit in de Ugchelse Beek (de stroom links van de Winkewijert). Iets noordelijker (ter plekke van de kruising Jachtlaan/Europaweg) gaat de Ugchelse Beek, samenkomend met de Eendrachtspreng en de Orderbeek, over in de Grift.