direct naar inhoud van 2.7 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-vas1

2.7 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020

In dit document staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities voor het economische beleid van Apeldoorn tot 2020. Voor verschillende economische sectoren zijn gedetailleerde uitvoeringsplannen gemaakt. Als ambitie kiest Apeldoorn voor verdere economische ontwikkeling. Speerpunten zijn:

  • een evenwichtige economische basis behouden;
  • de productiestructuur verbreden (clusterspecialisatie);
  • de kwaliteit van toerisme en recreatie verbeteren;
  • de binnenstad en vier wijkcentra versterken;
  • de plattelandseconomie verstevigen.

De gemeente heeft 18 concrete activiteiten en projecten vastgesteld op verschillende economische terreinen; kantoren en bedrijven, wijkecono-mie, zorgsector, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie, plattelands-ontwikkeling en -economie, arbeidsmarkt en relatiebeheer.

Voor de locatie Hoenderparkweg 6 en 8 is met name de activiteit Versterking van de zorgsector uit de Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020 van belang: "Door de vergrijzing van de samenleving groeit de behoefte aan zorg. Apeldoorn wil actief inspelen op innovatieve ontwikkelingen in deze sector, bijvoorbeeld met een zorghotel, een dienstenmakelaar en zorgboerderijen. De zorgsector brengt belangrijke werkgelegenheid met zich mee.”