direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Bestemmingsplan Bouwhof/De Heeze is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 27 november 2007. In figuur 3 is het bestemmingsplangebied Bouwhof/De Heeze weergegeven als het dik omlijnde gebiedsdeel, echter alleen voor zover ingekleurd. De verschillende kleuren op de de kaart geven de oorspronkelijke bestemmingsplanplangebieden weer waaruit het gebied bestond vóór bestemmingsplan Bouwhof/De Heeze een feit was.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1020-vas1_0003.jpg"

Figuur 3. Bestemmingsplangebied Bouwhof/De Heeze (het gehele dik omlijnde vlak, althans voor zover ingekleurd). Met een rode stip is de locatie Hoenderparkweg 6 en 8 aangegeven.

De bestemming van het perceel Hoenderparkweg 6 en 8 is volgens het bestemmingsplan Bouwhof/De Heeze:

  • gedeeltelijk: "Woondoeleinden", met letteraanduiding "vrijstaande woningen" en cijferaanduiding "maximale goothoogte 6 meter" (Wv -/6); vlakaanduidingen voor "erf" en "tuin" (respectievelijk vlakken met de kleuren geel en beige);
  • gedeeltelijk: "Bedrijfsdoeleinden", met cijferaanduiding "milieuzone 1" en letteraanduiding "schildersbedrijf" (B 1 s).

Door het perceel heen loopt een aanduidingslijn "grens zeer belangrijke archeologische zone".