direct naar inhoud van 3.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

3.4 Cultuurhistorie

Aan het in paragraaf 2.9 genoemde streven naar een strookbreedte voor de beekbegeleidende strook van minimaal 15 meter (inclusief de beekloop en ook een een onverhard fiets- en voetpad) wordt ternauwernood tegemoetgekomen. De bestaande situering van het gebouw op het perceel Hoenderparkweg 6 en 8 - zeer dicht tegen de beekbegeleidende strook aan - maakt dat de bebouwing de ruimte voor de Winkewijert hard begrenst, aan deze zijde van de beek. Zo lang de bebouwing op dezelfde plek blijft staan, is er qua ruimte voor de beek nauwelijks winst te boeken.

Ook op 'beeldniveau', vanuit een oogpunt van ruimtelijk ontwerp gezien, is de relatie tussen het gebouw Hoenderparkweg 6 en 8 en de beek niet zoals gewenst zou kunnen worden. Het gebouw is van oorsprong een dubbele villa, uit omstreeks 1920. Aan de voorkant en de zijkant is het villa-aanzicht niet geheel verloren gegaan, maar het - afgesloten - beeld aan de achterkant van het gebouw doet daar in niets meer aan denken. In tegenstelling tot de situering van het gebouw zou dit aspect mogelijkerwijs wél zonder al te grote kosten veranderd kunnen worden.

Ten slotte moet geconstateerd worden dat de zichtbaarheid van de Winkewijert zoals deze achter het perceel Hoenderparkweg 6 en 8 langsstroomt, niet optimaal is voor degene die zich in de beekbegleidende strook bevindt. De strook is hier (althans op het moment dat dit bestemmingplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd) nogal 'dichtgegroeid'.