direct naar inhoud van 2.4 Woonvisie
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

2.4 Woonvisie

In de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002), die in het verlengde van het Structuurplan Stedelijk Gebied is opgesteld, schetst de gemeente haar visie op Apeldoorn als woonstad. Deze visie is doorvertaald in instrumenten die worden gehanteerd om het beleid in praktijk te brengen, te weten: de woonatlas, het woningbouwprogramma en de prestatieafspraken met de corporaties. Tussentijds wordt de woonvisie bijgestuurd en aangevuld op basis van tussentijdse resultaten en mogelijk veranderende inzichten en ontwikkelingen. In 2007 is de woonvisie uit 2002 geactualiseerd.

Vanuit de woonvisie wil de gemeente de behoefte aan verschillende soorten woonruimte faciliteren. De gemeente wil meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe woningtypen, zoals - onder meer - zorgwoningen.

In het plan van de Vestia Groep wordt een zorgwoning gerealiseerd. Een bedrijfspand - waarin zich al een bovenwoning bevindt - wordt verbouwd en in gebruik genomen als een zorgwoning. Dit komt tegemoet aan bovengenoemde doelstelling van de woonvisie.