direct naar inhoud van 2.2 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

2.2 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan.

Onder het kopje Inrichtingsaspecten steden en dorpen worden op de pagina's 37-39 van het streekplan "[...] ten behoeve van de concrete planvorming en -uitvoering door gemeenten [..] een aantal stedelijke inrichtingsaspecten benoemd. Deze vinden hun oorsprong in de verschillende provinciale documenten op het terrein van woonbeleid, economisch beleid, verkeers- en vervoersbeleid en voorzieningenbeleid."

Op pagina 38 staat:"Het overige voorzieningenaanbod in een stad, dorp, wijk of buurt moet zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de bewoners, die immers tegelijk de beoogde gebruikers ervan zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aanbod van accommodaties van scholen, culturele-, zorg- en sportieve voorzieningen moet passen bij de vraag van mensen in de betreffende stedelijke kern. Gelet op de ontgroening/vergrijzing, die zich de komende decennia overal in sterke mate zal voordoen, is het vooral wenselijk dat gemeenten investeren in woonservice-voorzieningen en multifunctionele gemeenschapsvoorzieningen (brede scholen, Kulturhuser). Voor dergelijke gebouwen moet daarom in de wijken/buurten en dorpen voldoende ruimte worden gereserveerd."