direct naar inhoud van 2.15 Cultuurhistorie: beleidskaart; beken en sprengen
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

2.15 Cultuurhistorie: beleidskaart; beken en sprengen

Op de cultuurhistorische beleidskaart staat de mate waarin de cultuurhistorische waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen. De attentiewaarde kent drie gradaties:

  • Hoge attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden.
  • Gemiddelde attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden.
  • Lage attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een cultuurhistorische quick-scan naar objecten verplicht. Aanbevolen wordt om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en te versterken.

In de nota is vastgelegd dat gebieden met de hoogste cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan een beschermende regeling krijgen.

Beken en sprengen

Zowel het Structuurplan Landelijk Gebied (1994), de Raamnota Apeldoorn. Raamwerken voor stedelijke kwaliteit (1998) als het Structuurplan Stedelijk Gebied (2002) ondersteunen het behoud en het herstel van beken en sprengen. Beken en sprengen hebben behalve een cultuurhistorische ook (onder meer) een ecologische betekenis. Bij de vormgeving van beken en sprengen zijn deze aspecten van belang. De bedoeling is dat in de vormgeving van de buitenruimte het beken- en sprengensysteem zichtbaar wordt gemaakt. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de historisch-ruimtelijke context van beken en sprengen. Historische bouwwerken zouden moeten worden behouden. De vormgeving van kruisingen van beken en sprengen met wegen veregen bijzondere aandacht.