direct naar inhoud van 2.10 Herleef de beek
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

2.10 Herleef de beek

Het onderzoek “Herleef de beek” is een Apeldoorns Belvedèreproject waarbij het draait om ontwikkeling van voormalige watermolen- en wasserijlocaties. Het project heeft betrekking op vier unieke locaties in het Apeldoornse dorp Ugchelen en richt zich op het behoud van de cultuurhistorische waarden.

Voor vier locaties is een studie verricht naar de cultuurhistorische waarden: Hokatex, Texoclean, Bakkenes en Hoenderparkweg (dit is niet ter plekke van Hoenderparkweg 6 en 8). De Ugchelsebeek, de Winkewijert en de Schoolbeek zijn bepalende elementen in de ontwikkelingsgeschiedenis van deze voormalige wasserij- en molenlocaties.

De bestudeerde locaties zijn uniek, omdat er beken en sprengen stromen waaraan watermolens en wasserijen hebben gestaan. De beken en sprengen zijn in feite al eeuwenlang voor het gehele dorp Ugchelen en voor de ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn van groot belang. Het zijn unieke elementen die in de toekomstige planontwikkeling een rijke inspiratiebron zouden moeten zijn voor de betrokken partijen. Met het project “Herleef de beek” is intensief onderzoek gepleegd naar het (veelal onzichtbare) watersysteem en de bijbehorende bebouwing, zoals watermolens, papiermolens of wasserijgebouwen. De cultuurhistorie kan een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid en de kwaliteit van de locaties, als de betrokkenen de cultuurhistorische waarden aangrijpen als vertrekpunt van de ruimtelijke ontwikkelingen. Cultuurhistorie staat in de belangstelling bij het rijk, de provincie Gelderland en ook bij de gemeente Apeldoorn. “Herleef de Beek” is tot stand gekomen dankzij subsidie in het kader van Belvedère. In het project hebben alle partijen meegewerkt en meegedacht aan kansen, ideeën en randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling. Deze hebben betrekking op het water, openbaar groen, de openbare ruimte en bebouwing. Het project geeft duidelijk aan waar de belangrijkste uitgangspunten liggen bij toekomstige ontwikkelingen. Deze zullen door de gemeente gebruikt worden bij de programma's van eisen, met als doel de beek te laten herleven in Apeldoorn.