direct naar inhoud van 4.3 Groen
Plan: Bestemmingsplan Brinkenweg 87 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1019-onh1

4.3 Groen

De locatie Brinkenweg 87 ligt in een hooilandenlandschap. Dit is een grootschalig landschap dat zich van oorsprong kenmerkt door houtwallen langs perceelgrenzen. Door nieuwe ontwikkelingen zijn de laatste jaren houtwallen verdwenen, waardoor het gebied zijn identiteit verliest. Bij nieuw ontwikkelingen is het daarom noodzakelijk dat houtwallen worden hersteld of nieuw aangelegd.

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot bouw van een bedrijfsloods in de lengterichting van de perceel, langs de perceelsgrens. Dit maakt landschappelijke inpassing wenselijk.

Zowel de genoemde gebiedskarakteristiek als de wenselijkheid van landschappelijke inpassing maakt dat de gemeente met de initiatiefnemer is overeengekomen dat deze laatste een rij inheemse struikvormende soorten (zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar, krent, vlier) aanplant langs de oostzijde van de te bouwen loods, alsook - in de struikenrij - drie bomen (essen of linden).

Deze inpassingsvoorwaarde is opgenomen in een anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, tussen gemeente en initiatiefnemer.