direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Brinkenweg 87 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1019-onh1

4.2 Bebouwing

In de volgende bebouwingsmogelijkheden wordt in dit plan voorzien. Er is op het moment van de bestemmingswijziging circa 675 m2 bebouwing aanwezig op het perceel Brinkenweg 87, inclusief het woonhuis. (Zie ook paragraaf 3.2.) Er wordt circa 480 m2 bebouwing afgebroken. Er wordt circa 1075 m2 bijgebouwd. Na de vestiging van het bedrijf is er sprake van circa 1270 m2 erfbebouwing, inclusief het woonhuis.

Ruimtelijk gezien de belangrijkste toevoeging aan de bebouwing is een stallingsruimte voor de voertuigen en machines van het loonbedrijf (1.000 m2). Deze is geprojecteerd langs de oostelijke zijde van het perceel Brinkenweg 87 en volgt de lengterichting van het kavel. Dit resulteert vanaf de Brinkenweg in een aanvaardbaar stedenbouwkundig beeld en vanaf de woning in een doorzicht naar de achterliggende delen van het perceel. Er is een mogelijke toekomstige uitbreiding voorzien van deze stalling tot in totaal circa 1.600 m2. Qua volume is dit niet opvallend groot in vergelijking met de bebouwing die de afgelopen jaren in de directe omgeving is verrezen.