direct naar inhoud van 4.1 Aard van het bedrijf, beslag op het perceel
Plan: Bestemmingsplan Brinkenweg 87 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1019-onh1

4.1 Aard van het bedrijf, beslag op het perceel

De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf bestaan nagenoeg geheel uit agrarische loonwerkzaamheden. Het voor de doeleinden van het bedrijf te bestemmen gedeelte (groot circa 0,4 hectare) van het perceel Brinkenweg 87 zal dan ook de bestemming "Bedrijf - Agrarisch Loonbedrijf" krijgen.

Het bestemmingsvlak zal ten gevolge van de omzetting van de woonfunctie naar de genoemde vorm van bedrijvigheid een andere gedaante krijgen. Daarbij zal 30 meter afstand tot het naburige woonperceel (Brinkenweg 85) in acht worden genomen wegens de van toepassing zijnde milieuzone in verband met geluid.

Het perceel Brinkenweg 87 ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het niet voor "Bedrijf - Agrarisch Loonbedrijf" te bestemmen deel (groot circa 1,7 hectare) van het perceel Brinkenweg 87 krijgt / houdt dan ook de bestemming "Agrarisch".