direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Brinkenweg 87 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1019-onh1

1.2 Ligging en begrenzing

Links op de luchtfoto (figuur 2) is de snelweg A50 zichtbaar, tevens het begin van knooppunt Beekbergen. Het gemarkeerde vak is het voorste deel van het perceel Brinkenweg 87, waarbinnen - globaal gezien - de bedrijfsvestiging plaats zal vinden.

Een groot deel van de omgeving van de locatie Brinkenweg 87 is in gebruik voor agrarische doeleinden en landelijk wonen. Het perceel Brinkenweg 87 heeft de woonbestemming. Voorheen was er een agrarisch bedrijf gevestigd. Een veelheid aan agrarische opstallen is naast het woonhuis blijven staan. Deze zijn al jaren niet meer in gebruik.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1019-onh1_0002.png"

Figuur 2. Ligging Brinkenweg 87

Van de bebouwing binnen het gemarkeerde vak zullen het woonhuis en enige bijgebouwen bijven staan (in totaal circa 295 m2).