direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het concept van het ontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan het Waterschap Veluwe, op 18 februari 2009. De reactie van het Waterschap , d.d. 27 maart 2009, is verwerkt in paragraaf 5.2Waterhuishouding.

Gelet op de aard en de beperkte omvang van deze herziening is het plegen van overleg met overige provinciale diensten als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijnen voor de behandeling van gemeentelijke planologische maatregelen van gedeputeerde staten van Gelderland.