direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Zie paragraaf 3.7.

5.4.2 Archeologische waarden

Overeenkomstig de hoge trefkans voor dit gebied op de archeologische waardenkaart van Apeldoorn, is voor het hele terrein Klein Canada de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie Hoog" opgenomen. Het leggen van deze dubbelbestemming is onvermijdelijk, gezien de onvolledigheid van het gedurende het bestemmingsplantraject uitgevoerde archeologische onderzoek. De reden voor deze onvolledigheid is in paragraaf 3.6 beschreven, inclusief de oplossing: de voorzetting van het onderzoek zodra het plangebied bouwrijp wordt maakt.