direct naar inhoud van 4.3 Verkeer en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

4.3 Verkeer en parkeren

Mede op basis van de in paragraaf 3.5 beschreven bestaande situatie zijn voor de herinrichting van de locatie tot een woongebied de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden benoemd in verband met verkeer en parkeren:

1. Geen doorgaand autoverkeer door de nieuwe woonstraten.

2. Om de verkeersoverlast voor de bewoners aan de Koningspage te beperken moet het woningbouwproject voor het autoverkeer worden ontsloten via de Ruitersmolenweg.

3. De inrichting van de woonstraten binnen het plangebied moet passen binnen een 30 km/u gebied.

4. Woningen moeten goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

5. Het aantal parkeerplaatsen in het woningbouwplan moet voldoen aan de door de gemeente Apeldoorn vastgestelde parkeernormen.

Deze parkeernormen staan vermeld in de geactualiseerde Parkeernota (2004) en zijn van kracht binnen de gehele gemeente. Voor verschillende woningtypen worden verschillende parkeernormen gehanteerd. In onderstaand schema staan de gehanteerde parkeernormen weergegeven, alsook de behoefte die daardoor in de openbare ruimte ontstaat. De behoefte in de openbare ruimte bedraagt 32 parkeerplaatsen , in het plan zijn 31 parkeerplaatsen voorzien in de openbare ruimte. Behalve in de parkeervakken kan er binnen het plan ook nog op de rijbaan geparkeerd kan worden. Deze parkeercapaciteit is niet meegeteld bij het bepalen van het aantal aanwezige parkeerplaatsen waardoor er extra flexibiliteit in het plan aanwezig is.

Type woning   Aantal   Parkeernorm   Totale parkeerbehoefte   In openbare ruimte  
woning zonder eigen parkeervoorziening   9   1,5   13,5   13,5  
woning met garage en oprit     12   1,75   21   9  
woning met carport     2   2,25   4,5   2,5  
appartementen/stapelbouw met gezamenlijke parkeervoorziening   11   11   1,6   17,6   6,6  
Totaal:   34   34   57 parkeerplaatsen   31,6 parkeerplaatsen    

De 4 woningen die hun uitrit op de Ruitersmolenweg hebben, worden in dit overzicht niet meegeteld. Deze woningen realiseren hun parkeerbehoefte geheel op eigen terrein.

De opzet van het plan is zodanig dat de parkeerbehoefte binnen in het plangebied kan worden opgevangen. Derhalve wordt er geen parkeeroverlast op de Ruitersmolenweg of in de omliggende woonbuurt verwacht als gevolg van het plan.

6. De parkeerplaatsen moeten functioneel zijn (op een logische plaats liggen) en goed bereikbaar zijn voor de auto.

7. Om het langzaamverkeer te stimuleren moet het nieuwbouwplan beschikken over een goede fiets- en voetgangersontsluiting.

In onderstaande weergave van het plangebied zijn te te realiseren parkeerplaatsen te zien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1018-onh1_0002.jpg"

Parkeerplaatsen in het plangebied, gezien van het noorden naar het zuiden:

11 openbare parkeerplaatsen vóór de rij van zes woningen

9 openbare parkeerplaatsen vóór het appartementengebouw

11 inpandige parkeerplaatsen onderin het appartementengebouw

11 openbare parkeerplaatsen vóór de rij van zeven woningen

16 parkeerplaatsen op particuliere, individuele kavels verspreid over het plangebied

Opgeteld: 58 parkeerplaatsen in totaal