direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

3.3 Groenstructuur

Bestaande bomen

Op de locatie staan een groot aantal waardevolle bomen en boomstructuren. Door de voormalige functie als recreatieterrein hebben deze bomen voldoende ruimte gehad om uit te groeien.

Op het terrein van de bestaande villa staat een boom die zodanig waardevol wordt beschouwd dat er een status van "bijzondere boom" aan is toegekend. Dergelijke bomen wordt in het bestemmingsplan specifiek beschermd.

Randen

Alle randen van Klein Canada, met uitzondering van een enkel deel en de grens met de te handhaven recreatiebungalows, bestaan uit waardevol opgaand groen. Vooral het groen aan de oostrand, op de overgang naar het open landschap is in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht waardevol. Voor de randen richting de bestaande wijk geldt dat de groenstrook een waardevolle bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit. Delen van de rand zijn opgebouwd uit naaldhout. Landschappelijk zijn deze minder waardevol.

Verankering met bestaande woonwijk

Vanuit de groenstructuur van het dorp loopt er een groene zone vanaf het centrale park in Beekbergen richting de open enk. Het plangebied vormt momenteel een fysieke barrière hierin die ook na de planvorming niet geheel is op te lossen doordat een te handhaven bungalow in de as ligt.